Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Ana Sayfa / Kemal Serkan Keskin / Aile hekimlerinin tevkifat sorununa çözüm önerisi (3)
Etiketler:

Aile hekimlerinin tevkifat sorununa çözüm önerisi (3) Aile hekimlerinin tevkifat sorununa çözüm önerisi (3)

Aile hekimlerinin sorumlu kılındığı tevkifat sağlık bakanlığı tarafından yapılsın.

2011-09-09, 17:41:27 Okunma: 5368 1 yorum

Kemal Serkan KESKİN Vergi Müfettişi
kskeskin@gmail.com

Share |

SAV-3: TEVKİFATIN SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILMASI DAHA AZ MALİYETLİ OLACAKTIR :

 

 

 Bundan önceki yazılarımızda aile hekimlerinin gelir vergisi tevkifatı ile ilgili sorumlu kılınmasının hukuken doğru olmayacağı yönünde 2 sav ortaya koyduk. Bu yazımızda söz konusu tevkifat sorumluluğunun iktisaden doğru olmayacağı yönündeki 3. savımızı açıklayacağız. www.vergisigorta.com

 

GVK’ nun 100. maddesine göre, genel bütçeye bağlı saymanlıklarca kesilen vergiler, muhtasar beyanname ile beyan edilmez. Doğrudan genel bütçeye intikal eder.

 

Ancak aile hekimlerinin kestikleri vergileri muhtasar beyanname ile beyan etmeleri ve 376 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine (1) göre 18.10.2007 tarihinden itibaren bu beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Aile hekimlerinin beyannamelerini elektronik ortamda bizzat göndermeleri mümkün değildir. Bu hususta aracılık yetkisi almış kişi veya kurumlar aracılığıyla beyannamelerini göndermeleri gerekir. (2)

 

            Hekimlerin, beyannameleri göndermesi ve belge düzeni vs. gibi işlemlerle ilgilenmesi için aracı kurum veya kişilere ödeyeceği hizmet bedelleri yine “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik” in 17. maddesinin (C) bendinde sayılan “Aile Sağlığı Merkezi Giderleri Ödemesi” olarak Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. (Kemal Serkan Keskin www.vergisigorta.com)

 

            Sağlık Bakanlığının ödemeyi yaparken tevkifatı gerçekleştirmesi durumunda muhtasar beyanname verme yükümlülüğü GVK’ nun 100’üncü maddesi gereği söz konusu olmayacaktır. Tevkifat yükümlülüğünün aile hekimleri tarafından gerçekleştirilmesi durumunda muhtasar beyanname verme yükümlülüğü, e-beyan zorunluluğu nedeniyle aracı kuruma ödenecek bedeller gibi ek maliyetler ve prosedürler oluşacaktır. Ayrıca aile hekimlerinin tevkifat yükümlülüğünü  herhangi bir sebeple gerçekleştirememesi durumunda Hazine tevkif edilecek vergilerden mahrum kalacaktır. Buna ek olarak aile hekimi sorumluluk nedeniyle cezalı tarhiyat işlemlerine muhatap alınabilecektir.

 

İlk yazımızda da belirttiğimiz gibi tevkifatın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması şeklindeki önerimizi dayandırdığımız üç temel düşünce var:

 

1- Aile hekimleri gelir unsurunu sağlayan değil, bu gelirin ödemesini yapan kişi olduklarından tevkifatın muhatabı kılınmamalıdırlar.

 

2- Aile hekimlerinin giderler nedeniyle ödeme yapması bir nevi saymanlık (muhasebe) (3) hizmeti ise kesintilerle ilgili uyuşmazlıklardan sorumlu tutulmamalıdırlar.

 

3- Tevkifatın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması daha az maliyetli olacaktır.

 

Aile hekimlerinin tevkifattan sorumlu kılınmalarını yukarıda ifade ettiğimiz üç savdan dolayı gereksiz, maliyetli ve hukuksal mantıktan yoksun buluyoruz.

 

 

(1) 13.10.2005 tarih ve 25965 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) Ayrıntılı bilgi için bknz: KESKİN, Kemal Serkan; “ E-Beyanname”, Vergi Raporu, Sayı: 105, Haziran 2008, s. 109.

(3) 1050 sayılı Kanunda “Sayman” olarak yapılan adlandırma, 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 61. maddesine göre “Muhasebe Yetkilisi” olarak değiştirilmiş olup, muhasebe yetkilisi kavramı daha ayrıntılı bir tanımı karşılamaktadır.

YORUMLAR // 1 Adet yorum yapıldı.
geçmişe dönük verilmeyen tefkifat beyanların cezaları
2011-09-19, 11:34:51, 78.183.200.204
ziya çayır diyor ki;

iyi çalışmalar aile hekimlerde geçmişe dönük tevkifat beyanların nasıl bir şekilde ve nekadar bir cazalarımız olur birde kdv beyanından ceza kesilmesin diye maliye bakanlığı kdv bolumunden biryazı alınması gerekmekteymiz bukonu ile ilgili aydınlatırsanız sevinirim ziya.cayir @gmail.com


 


Adı Soyadı (*)


Başlık (*)


Yorum içeriği (*)


2 + 6 = (İki sayının toplamını aşağıdaki kutuya giriniz.) (*)