Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Ana Sayfa / Mahmut Suçiçek / Mali müşavirler şifrenizi aldınız mı?
Etiketler:

Mali müşavirler şifrenizi aldınız mı? Mali müşavirler şifrenizi aldınız mı?

Şimdi diyeceksiniz ki ne şifresi zaten yeterince iş yükümüz ve şifremiz var.

2011-12-02, 21:42:07 Okunma: 5289 0 yorum

Mahmut SUÇİÇEK Vergi Müfettişi
mahmutsucicek@gmail.com

Share |

Evet haklısınız size katılıyorum yeterince işyükü ve şifreniz var. Ama anlaşılan Türkiye Noterler Birliği iş yükü ve şifrelerinizi az bulmuş olmalı ki yeni bir iş yükü ve şifre dağıtıyor.

 

Sizi fazla meraklandırmadan şimdi ne şifresi olduğunu açıklayalım. 

 

 213 sayılı VUK’nun 223 maddesinde, vergi mükelleflerince kullanılacak defterlerin tasdik makamının noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar oldukları, 226 ncı maddesinde de tasdik makamının, tasdik ettikleri defterlere ait kanunda yazılı bilgileri bulunduğu yerin en büyük mal memuruna tevdi edecekleri hüküm altına alınmıştır.

 

Bu maddeye istinaden Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu 406 nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile Noterler ve Noterlik görevini ifa ile görevli mükellefler tarafından tasdik edilen defterlere ilişkin tasdik bilgilerine ait bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına nasıl gönderileceğine dair bazı düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bahsi geçen tebliğ ile Noterlere ve Noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik edilen defterlere ait tasdik bilgilerini 01.04.2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına göndermeleri zorunlu hale getirilmiştir. Diğer bir ifadeyle 01.04.2011 tarihinden sonra Noterler defter tasdik bilgilerini kağıt ortamında değil elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına göndereceklerdir.

 

Noterler tasdik ettikleri defterlere ait bilgileri en geç tasdik işleminin yapıldığı ayı takip eden 2. Ayın sonuna kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Vergi Usul Kanuna göre cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacaklardır.

 

Örneğin 2011 aralık ayında tasdik yapıldı, engeç 2012 şubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 

Değerli meslek mensupları diyeceksiniz ki ne var bunda; bu görev için noterler görevlendirilmiş ve cezai müeyyide ile onlar muhatap olacaklardır.

 

Haklısınız bu görev noterlere verilmiş. Normalde defter tasdiki yapacak meslek mensupları tasdik edecekleri defterleri alıp notere gidip bunlara ilişkin tasdik bilgilerini bilgisayara girmelerini sağlayıp ondan sonra defterlerini tasdik etmeleri gerekiyordu. Ama bu uygulama noterlerde büyük yığılmalara neden olacağından; Türkiye Noterler Birliği tarafından www.tnb.org.tr sitesinde mali müşavirlerin mükellef bilgilerini ve tasdik edecekleri defter bilgilerini sisteme girmelerine olanak tanıyan bir sistem geliştirmiştir. Bu nedenle sisteme giriş yapabilmek için herhangi bir notere gidip şifre almak gerekiyor.  

 

Daha sonra alınan şifre ile www.tnb.org.tr internet sitesinde hizmetler başlığı altındaki “Muhasebeci Defter Bilgi Girişi” menüsünden sisteme giriş yapacaklar. Giriş yaptıktan sonra defter tasdiki yapacakları mükellefleri ve buna ilişkin defter bilgilerini kaydettikten sonra “Defter Liste Belgesi” ile noterlerin yolunu tutacaklardır. (Uygulama ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için www.vergisigorta.com E-kitablar bölümüne bakınız.)

 

Bahsettiğimiz görev her ne kadar noterlere verilmiş ise de defter tasdik işlemlerini hızlı ve sorun yaşamadan yapmak isteyen mali müşavirlerin bir an önce herhangi bir notere gidip şifre alıp defter tasdik bilgilerini sisteme girmelerinde yarar vardır. Çünkü son dönemlerde oluşacak yığılmalar nedeniyle sistemde yavaşlamalar olması olasıdır.

YORUMLAR // Henüz yorum yok, ilk yorumu siz yapın.
 


Adı Soyadı (*)


Başlık (*)


Yorum içeriği (*)


9 + 8 = (İki sayının toplamını aşağıdaki kutuya giriniz.) (*)