Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Ana Sayfa / Mahmut Suçiçek / Sahi, Konutta KDV olayı ne oldu
Etiketler:

Sahi, Konutta KDV olayı ne oldu Sahi, Konutta KDV olayı ne oldu

Konut satışlarında yapılan KDV değişikliği...

2013-01-30, 22:24:41 Okunma: 1925 3 yorum

Mahmut SUÇİÇEK Vergi Müfettişi
mahmutsucicek@gmail.com

Share |

Son günlerde konut sektöründe faaliyette bulunan mükellefler ile konut sahibi olan ve olacakların zihnini son derece meşgul eden bir düzenleme yapıldı. 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 01.01.2013 tarihinden itibaren alınacak ruhsatlar için, konut satışlarında uygulanmakta olan KDV oranlarında değişikliğe gidildi.

 

Bilindiği üzere; önceden net alanı 150 m²’nin altındaki konutlarda KDV oranı %1, bunun üzerinde bir alana sahip konutlarda ise KDV oranı %18 olarak uygulanmaktaydı. Ancak oranlar arasındaki büyük makas nedeniyle de eleştiri konusu olmaktaydı. Bu nedenle mali idare buna çözüm bulmak için yeni bir düzenleme yaptı ve makası yukarıya doğru daralttı. Dolayısıyla bu duruma bir nebze olsun çözüm getirilmiş ve eleştirilerin önü alınmış oldu.

 

 Diğer taraftan, yapılan düzenlemenin karmaşıklığı nedeniyle konuyu özümsemek ve pratiğe dökmek için biraz uğraş verilmesi gerekecek. Konunun uzmanları tarafından basında yapılan yorumlar ve açıklamalar da bu minvalde değerlendirilmektedir. Aslında bu tarz karmaşık düzenlemelerin mali idarenin benimsemiş olduğu ve hayata geçirmeye çalıştığı “verginin basit ve anlaşılır olma” ilkesi ile ters düştüğünü söylemeden de geçmek imkansız. Bu kısa açıklamadan sonra; konunun daha iyi anlaşılması için değişiklik öncesi düzenlemeden bahsedelim.

 

Önceki Düzenleme Nasıldı?

Daha önce yeni bir konutun inşa edilip sahibine tesliminde uygulanan KDV oranı;

-  Net alanı 150 m² altındakilerde %1,

- Net alanı 150 m² üzerindekilere %18,

olarak uygulanıyordu ve heryerde aynıydı. Kısacası yapılan konutun alan (m²) büyüklüğüne göre değişen ikili bir KDV oranı sistemi uygulanmaktaydı.

 

Peki Yeni Düzenleme Nasıl Oldu?

01.01.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehirlerdeki KDV oranı ile diğer illerdeki KDV oranlarında farklılaşmaya gidildi. Öncelikle şunu belirtelim Büyükşehir olmayan illerde eski uygulama devam edecek. Büyükşehirlerde ise 01.01.2013 tarihinden sonra alınan inşaat ruhsatlarına istinaden lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan konutlar dahil olmak üzere 150 m²ye kadar yapılan konut teslimlerinde KDV oranı, inşaatın yapılacağı arsanın m²’nin vergi değerine bakılarak hesaplanacaktır.(vergi değeri için bkz. Emlak Vergisi Kanunu Md:29)

- Arsa m² vergi değeri 500,00-TL ise KDV oranı %1

- Arsa m² vergi değeri 500,00-TL ile 1.000,00-TL arasında ise %8 (Bin TL hariç)

  - Arsa m² vergi değeri 1.000,00-TL ve üzerinde ise KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, yukarıda bahsedilen KDV oranları 150 m²’ye kadar olan konut teslimlerinde geçerlidir. Yoksa 150 m²’nin üstünde olan konutların teslimi, vergi değeri ne olursa olsun %18 olarak hesaplanacaktır.

 

Yeni Düzenlemenin Genel Görünümü

-   Büyükşehir statüsü olmayan iller açısından herhangi bir değişiklik yoktur. Eski uygulama aynen devam edecektir.

- 2.el konut satışları açısından herhangi bir değişiklik yok. Bu yüzden 2.el konutlara olan talep artacağından, iktisattaki arz-talep dengesi gözönüne alındığında, bunların da fiyatlarında artışlar beklenmektedir.

-  Alan büyüklüğü ölçütü yerini alan vergi değeri ölçütüne bırakmıştır. 4 yılda bir yapılan ve sonuncusu 2009 yılında yapılan emlak değer tespit çalışmaları daha bir önem kazanmıştır.

- Belediyelerden alınan yapı ruhsatlarında konutun sınıfının belirlenmesi hususu kritik öneme haizdir. Bunun için belirlenen kıstaslarında günümüzün şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesi gerekecektir.

-  Yeni düzenleme kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilecek riskli konutları kapsamamaktadır.

    

Bakanlar Kurulu Kararı’nca sıfır konutlarda uygulanacak yeni KDV oranlarına bakıldığında, vergi otoritesinin lüks algısının, konut alanından daha çok konutun niteliği ve değerine doğru evrildiği gözlemlenmektedir. Cazibe merkezleri haline gelen bazı büyükşehirlerimizde, artık 110-120 m² dairelerin geniş daire olarak addedildiği, ultra-modern tarzda stüdyo dairelerin ve rezidansların bir yaşam biçimi olarak yerini aldığı bir ortamda, lüks algısının gelir dağılımı bağlamında yeniden yorumlanması zaten olması gereken ve beklenen bir durumdu. Yapılan KDV artışının lüks konut satışlarını hedeflemesi, diğer mali politikalar ile birlikte düşünüldüğünde, milli gelir dağılımının ölçülmesini sağlayan Gini Katsayısı’ bir miktar daha düşürebilir ve gelir dağılımında düzelme yönünde hareket ettirebilir.

 

Eski Düzenleme Bir Süre Daha Devam Edecek

Konut inşaatlarının birkaç yıl devam ettiği düşünüldüğünde eski sistemin bir süre daha devam edeceği görülmektedir. Ekonominin lokomotif sektörü olarak kabul edilen inşaat sektöründe 01.01.2013 tarihinden sonra ruhsatlandırılacak konut satışlarında bu vergi artışı dikkate alınarak gayrimenkul fiyatlarını bir nebze yukarı doğru çekecektir. Ancak, son dönemlerde faiz oranlarındaki gerilemenin de düzeltme etkisi, denkleme eklendiğinde, inşaat sektörünün bu durumdan çok olumsuz etkileneceği düşüncesi de abartılı olarak görünmektedir.  

 Son tahlilde, yapılan düzenleme daha çok parası olan, daha çok harcayandan daha çok verginin alınmasını öngören bir düzenlemedir. Fransa’da, varsıllara yüzde 75 oranında vergi öngören yasanın tartışılması sırasında yaşanan Depardieu-Hollande polemiği bağlamında düşünülecek olursa, bu tür düzenlemelerin gerekli olup olmadığı, olsa dahi liberal iktisadi düzenin tolere ettiği bir koridorda olup olmadığı, mutlak eşitlik-nisbi eşitlik yargısı, kişilerin kendi dünya görüşleri çerçevesinde değişecektir.

 

Mahmut SUÇİÇEK

Vergi Denetim Kurulu Grup Başkan Yard.

mahmutsucicek@gmail.com

YORUMLAR // 3 Adet yorum yapıldı.
Yeni sistem
2013-01-31, 10:54:41, 95.0.162.251
Hacı Kurt diyor ki; Ben bu uygulamanın konut fiyatlarını artıracağını düşünmüyorum. Çünkü konut inşa edip satan firmalar bir miktar kazançlarından feragat ederse, her geçen gün geriye giden faiz oranlarının da etkisiyle olay kendiliğinden çözülür. Ayrıca şunuda göz önüne almak gerek, Zengin adam ne yapar, parasını neye harcar? Ya lüks otomobil alır ki mtv+ötv+kdv+akaryakıt ötv-kdv, çok güzel bir oranda vergisini vermiş olur, ya da lüks ev alır, bu sayede ona da güzel bir kdv ödemiş olacak. Bu uygulama her halükarda gelir dağılımını düzenleyici bir etki yapar.

Konut Teslimi
2013-01-31, 10:16:30, 85.99.164.117
Abdulkadir ÜNAL diyor ki; Konuyu iktisadi yönüyle de ele alan güzel bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık

KDV
2013-01-31, 09:51:25, 78.162.99.151
Göksal ALTUN diyor ki;

Ben size katılmıyorum mahmut bey, çünkü şehirler arasındaki fiyat farklılıkları uygulamanın büyükşehirleri baz alması nedeniyle adaletsizlik oluşturacaktır. Yani Diyarbakır\'daki bir konutun vergisi Bodrum\'daki konutun vergisinden yüksek olacaktır.


 


Adı Soyadı (*)


Başlık (*)


Yorum içeriği (*)


2 + 4 = (İki sayının toplamını aşağıdaki kutuya giriniz.) (*)