Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Ana Sayfa / Mahmut Suçiçek / Sermaye Şirketlerine Elektronik Tebligat Zorunluluğu
Etiketler:

Sermaye Şirketlerine Elektronik Tebligat Zorunluluğu Sermaye Şirketlerine Elektronik Tebligat Zorunluluğu

Bilişim teknolojisinin gelişmesi her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari hayatta da büyük değişimlere zemin hazırlamaktadır.

2013-02-18, 00:23:23 Okunma: 3355 0 yorum

Mahmut SUÇİÇEK Vergi Müfettişi
mahmutsucicek@gmail.com

Share |

Bunun son örneklerinden bir tanesi de sermaye şirketlerine getirilen elektronik (e-tebligat) tebligat zorunluluğudur.

 

11.02.1959 tarihli 7201 sayılı tebligat kanunun 7/a maddesi ile yasal alt yapısı oluşturulan elektronik tebligat 19 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan resmi gazete de yer alan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ile ikincil mevzuat düzenlemesi yapıldı.

 

Bahsi geçen yönetmeliğe göre aşağıda yer alan kurumlar elektronik ortamda tebligat yapacaklardır.

- Kazai merciler (Yargı organları)

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli I, II, III ve IV sayılı cetvelde yer alan kurumlar

- İl özel idareleri

- Belediyeler

- Köy tüzel kişilikleri

- Bankalar ve Noterler

 

PTT müdürlüğünden alacakları elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile muhataplarına yani gerçek veya tüzel kişilere tebligat yapacaklardır.

 

Bahsi geçen yönetmelik ile sermaye şirketlerine (Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) yukarıda saydığımız kurumlar tarafından yapılacak tebligatlar elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligat hizmetinden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

 

Sermaye şirketlerine getirilen elektronik tebligat zorunluluğu nedeniyle; sermaye şirketlerinin kayıtlı elektronik posta (KEP) hizmet sağlayıcılardan elektronik tebligat adresi almaları gerekmektedir. Şuan itibariyle bu hizmeti sunan PTT haricinde bir kurum bulunmaktadır. Bu hizmeti sunan hizmet sağlayıcılarına http://www.btk.gov.tr  internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Yukarıda saydığımız ve tebligat yapacak kurumlar PTT’den elektronik posta adresi temin edecekler; ancak sermaye şirketleri ve bu hizmetten yararlanmak isteyen gerçek veya diğer tüzel kişiler PTT’den veya başka hizmet sağlayıcılardan elektronik tebligat adresi alabileceklerdir.

 

İlgili kurumlar tarafından yapılacak elektronik tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci (5) günün sonunda yapılmış olur.

 

Bir işlemin muhatabına hüküm ifade etmesi için tebliğ son derece önemlidir. Yapılan düzenleme, ilgili kurumlar için hem ekonomik anlamda hem de zaman tasarrufu anlamında büyük bir katkı sağlayacağı aşikardır.

 

Diğer taraftan zaman zaman asıl muhatapları dışında yapılan hatalı tebligatlar nedeniyle büyük külfetlere katlanan gerçek ve tüzel kişilere de büyük bir kolaylık sağlanmış olacaktır.

 

Mahmut SUÇİÇEK

Vergi Müfettişi

Grup Başkan Yard.

mahmutsucicek@gmail.com


YORUMLAR // Henüz yorum yok, ilk yorumu siz yapın.
 


Adı Soyadı (*)


Başlık (*)


Yorum içeriği (*)


3 + 3 = (İki sayının toplamını aşağıdaki kutuya giriniz.) (*)