Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Ana Sayfa / Kemal Serkan Keskin / Aile hekimleri KDV tevkifatından sorumlu tutulamaz
Etiketler:

Aile hekimleri KDV tevkifatından sorumlu tutulamaz Aile hekimleri KDV tevkifatından sorumlu tutulamaz

Aile hekimlerimiz KDV tevkifatından sorumlu tutulamaz, şimdilik...

2011-03-08, 23:35:04 Okunma: 3818 2 yorum

Kemal Serkan KESKİN Vergi Müfettişi
kskeskin@gmail.com

Share |

Önceki yazımızda 275 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile aile hekimlerinin bazı ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapmakla sorumlu kılındıkları belirtilmişti.

Yazımızın ardından gelen sorulardan anladığımız kadarıyla “aile sağlığı merkezlerinin” temizlik vs. işlerine bakan firmalara KDV ödenirken aile hekimlerimiz tarafından tevkifat yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütler var. 

Bu yazımızda aile hekimlerimizin KDV Tevkifatından sorumlu olup olmadığı hakkındaki görüşümüzü gelir vergisi uygulamasından da faydalanarak açıklamaya çalıştık. 

Katma Değer Vergisi Kanunu' nun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığa yetki verilmiştir.

Maliye Bakanlığı bu yetkisine istinaden 91 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği’ ni yayımlamış ve bazı kurum ve kuruluşların Tebliğde sayılan işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür. Genel bütçeye  dahil dairelerin örneğin Sağlık Bakanlığı’ nın tevkifattan sorumlu olduğu da anılan Tebliğ’ de belirtilmektedir. Buna göre Sağlık Bakanlığı, faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak, Tebliğ’ de belirtilen hizmetleri aldığı takdirde, işlemin bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulacaktır.

 

Peki “aile sağlığı merkezinin” temizliğinin bir temizlik firması vasıtasıyla sağlanması durumunda KDV tevkifatı söz konusu olacak mı?

 

Kanımızca Sağlık Bakanlığının merkez binasının temizliği ile aile sağlığı merkezlerinin temizliği bu konu açısından farklı değerlendirilmelidir.

 

Şöyle ki; GVK’ nun 94. maddesinin 1. fıkrasında gelir vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu kurumlar sayılmış ve kamu idare ve müesseselerinin (Ör: Sağlık Bakanlığı’ nın) gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlü olduğu ancak 100. maddeye göre de genel bütçeye dahil idare ve müesseselerin (Ör: Sağlık Bakanlığı) yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname vermeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

 

GVK’ nun 94. maddesinde Sağlık Bakanlığı tevkifat yapmakla yükümlü kılınanlar arasında sayılmışken 275 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde aynen şu ifadeye yer verilmiştir: “…aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak …… karşılığında yapılan ödemelerden maddede belirtilen oranlarda tevkifat yapmaları” uygun bulunmuştur.

 

Tebliğ hükmünden de anlaşılacağı gibi Sağlık Bakanlığı’ nın kanunda tevkifat yapacaklar arasında gösterilmesi yeterli görülmemiş, aile hekimlerine tevkifat yükümlülüğü 94. maddenin son fıkrasından alınan yetkiyle 275 Seri Numaralı GV Genel Tebliği ile getirilmiştir.

 

Aynı mantığın KDV Kanunu açısından da korunması kanımızca doğru olacaktır. Dolayısıyla 91 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği ile ödedikleri KDV üzerinden tevkifat yapmakla yükümlü kılınan kurumlar arasında Genel bütçeye dahil dairelerin ( Ör: Sağlık Bakanlığı) sayılması yeterli olmayıp aile hekimlerinin tevkifattan sorumlu kılındığının ayrıca belirtilmesi gerekir.  

Zaten siyası partiler, sendikalar, kamu menfaatine yararlı dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, vakıflarca kurulan üniversiteler ile tarımsal amaçlı kooperatifler 89 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği ile tevkifat yapmakla zorunlu kılınmışken Bakanlığa yansıyan olaylar ve tereddüt yaratan bir çok husus nedeniyle 91 Seri Numaralı Tebliğ ile bu kurum ve kuruluşlar üzerinden söz konusu KDV tevkifatı yükümlülüğü kaldırılmıştır. Bu da göstermektedir ki, tamamen teknik bir konu olan ve aile hekimlerimizin uzmanlık alanının dışında olduğu kuşku götürmeyen vergi tevkifatı sorumluluğu herkesin altından kalkabileceği bir yük değildir.

Bu nedenle amacı tamamen verginin güvenliğini sağlamak olan ve nitelikleri itibariyle özel olarak belirlenmiş kurumlarca yürütülen KDV tevkifatı müessesesine, aile hekimlerimizin de dahil olduğunu söylemek şu anda yürürlükte olan yasal düzenlemeler ışığında mümkün değil.

Sorularınız için sorucevap@vergisigorta.com mail atınız.

YORUMLAR // 2 Adet yorum yapıldı.
ÖZELGE
2011-11-23, 13:19:58, 85.108.64.203
MUSTAFA ÖZTÜRK diyor ki;

Üstadım siz KDV Tevkifatı yok diyorsunuz ama istanbul vergi dairesi başkanlığının vermiş olduğu özelgede KDV Tevkifatı yapılması gerekir diyor


kdv tevfikatı
2011-04-11, 12:31:37, 88.249.61.65
ilyas altın diyor ki;

marangoz atölyesi olan bir firmaya dolap yaptırımından dolayı fatura kesmesi sonucu yapılan ödemede kdv tevkifatı yapılması gerekirmi ???


 


Adı Soyadı (*)


Başlık (*)


Yorum içeriği (*)


3 + 1 = (İki sayının toplamını aşağıdaki kutuya giriniz.) (*)