Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Anasayfa / Kategoriler / Gelir Vergisi Sirküleri
Gelir Vergisi Sirkuleri (83 Sıra No.lu)
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzeri ...
 Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri(23 NO’LU
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı İlişkin 23 Sıra No.lu 5520 sayılı Kurumla ...
Gider Vergileri Genel Tebliği
88 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. ...
Aile hekimleri stopaj yapmaya devam edecek
Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilme ...
Aile hekimlerinin stopaj yapma sorumluluğu danı
Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin stopaj yoluyla v ...
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, De
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İkt ...
Gezici olarak şarkı söyleyen ve müzik icra ede
Serbest meslek erbabı muafiyeti-1 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri’nde, gezici olarak şarkı s ...