Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Anasayfa / Kategoriler / Gelir Vergisi Tebliğleri
Gelir Vergisi Sirküleri/85
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrah ...
Gelir vergisi kanununun 94 üncü maddesine ilişk
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasın ...
Gelir Vergisi Sirküleri(81 No.lu)
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73 üncü Maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptali Üzerine ...
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282)
Bu Tebliğde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında türev ürünlerden elde ed ...
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 89)
Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası işle ...
 Gelir Vergisi Sirküleri
Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesinde Aranılan Belgelere Yönelik Olarak Hazırl ...
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 281)
03.01.2012 tarih ve 28162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 281 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel ...
 Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Türev Ürünler ile Diğer Bazı Sermaye ...
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:279)
Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin ...
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:278)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddel ...
Gelir vergisi genel tebliği Seri No:277
193 sayılı gelir vergisi kanunun geçici 67 maddesine ilişkin düzenlemeleri içeren 277 seri nol ...