Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Anasayfa / Kategoriler / Mehmet Geleri
Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazan
İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine yap ...
Evlenme, Emzirme, Cenaze Ödenekleri
Evlenme, Emzirme, Cenaze Ödenekleri hakkında. ...
Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı(2013)
Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşar ...
İşe İade ve Toplu İş Sözleşmesi İle İşç
4857 sayılı İş Kanunu`nun 21. maddesinin 5. fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme karar ...
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalı
4857 sayılı İş Kanunun 73 . maddesine dayanılarak hazırlanan “Kadın Çalışanların Gece ...
İş Sağlığı Güvenliği Kurulu ve Çalışan
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 nci maddesine göre elli ve daha fazla ç ...
Telafi Çalışmasına İlişkin Ücret Ödemesi
Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin ta ...
Prime Tabi Tutulacak ve Tutulmayacak Kazançlar
İşveren Uygulama Tebliği’ne göre Kısmen Prime Tabi Tutulacak ve Tutulmayacak Kazançlar ...
Son Çare. Fesih
4857 sayılı İş Kanunu 18. maddesi feshin geçerli sebep dayandırılmasını düzenlemiştir. ...
Ara Dinlenme Çalışma Süresinden Sayılmaz
Çalışma hayatını düzenleyen önemli konulardan birisi de "ara dinlenme"dir. 4857 sayılı İş ...
İş Sözleşmesinde Fesih ve İhbar Tazminatı
İş sözleşmesi, taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da, t ...
İş Akdi Fesihlerde Bir Aylık Süreler
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddeleri 19, 20 ve 21. madde oluşturmaktadır. ...
Haklı Nedenle Fesihte Dikkat Edilecek Hususlar
Belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmeleri kanundan doğan nedenlerin gerçekleşmesi durumlar ...
İşyeri Devri İşçiye Haklı Fesih İmkanı Ver
İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde düzenlenmişt ...
Ücretin Ödendiğini İşveren Belge İle Kanıtl
4857 sayılı İş Kanununun 37 nci maddesine göre, işçiye ücretin elden ya da banka kanalıyla ...
E-Rapor Uygulaması ve Çalışılmadığına Dair
Bir önceki yazıda başladığımız "E-Rapor Uygulaması ve Çalışılmadığına Dair Bildirim G ...
SGK Parametreleri 01.07.2012-31.12.2012
4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2012 yıl ...
BES’e Devlet Katkısı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnam ...
SGK Açısından Mali Tatil Uygulamaları
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birind ...