Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Anasayfa / Kategoriler / ÖTV Tebliğleri
Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulana ...
ÖTV Genel Tebliği (Seri No: 23)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hus ...
ÖTV Tutarlarında Değişiklik
Bugün yayımlanan resmi gazete ile Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallarda ilişkin ÖTV tutarla ...
ÖTV sirküleri-17
ÖTV Kanununun 8/1 inci Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Mal Teslimleri İçin Vergi Dairesine ...
ÖTV(23 Seri No.lu)Genel Tebliğ Taslağı
Başkanlığımızca hazırlanan 23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Taslağında; ...
Özel tüketim vergisi sirküleri
YMM Üretim Tasdik Raporlarında G.T.İ.P. Numarası Tevsikine İlişkin ÖTV Sirküleri Yayınland ...
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Kayıt Ve Tescile ...
Özel Tüketim Vergisi
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ...
İhraç Edilen Mallara İlişkin ÖTV İadesi
İhraç Edilen Mallara İlişkin ÖTV İadesi Konusunda YMM’ lere Tasdik Raporu Düzenleme Yetkisi ...
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa1 ekli (I) sayılı listedeki mallarda ÖTV uygulamalar ...
Özel tüketim vergisi
ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tük ...
İhraç Edilen Mallara İlişkin ÖTV İadesi
İhraç Edilen Mallara İlişkin ÖTV İadesi Konusunda YMM’lere Tasdik Raporu Düzenleme Yetkisi ...
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:20)
Özel tüketim vergisi (ÖTV) beyannameleri ve bildirimlerine ilişkin olarak aşağıdaki düzenlem ...