Kullanıcı Adı: Şifre:
VergiSigorta.com
Anasayfa / Kategoriler / Vergi Usul Tebliğleri
Vergi Usul Kanunu/421
14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu G ...
VUK Genel Tebliği (418 Sıra No.lu)
418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. ...
VUK Genel Tebliği (No: 417)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin verg ...
VUK Genel Tebliği(416 sıra no’lu)
397 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBL ...
Vergi barışı 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri N ...
VUK Genel Tebliği (Sıra No: 415)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415) ...
Kurumlar vergisi genel tebliği (seri no: 6)
Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun1 uygulanmasına ilişkin ...
VUK(413 Sıra No.lu) Genel Tebliğine İlişkin Du
413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Duyuru ...
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 412)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2011 yılı i ...
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
412 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakan ...
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:410)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 410) ...
Vergi Usul Kanunu
Vergi Usul Kanununun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamaların Yer ...
Vergi usul kanunu genel tebliği (Sıra no:409)
Maliye bakanlığı tarafından 30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı resmi gazetede 409 nolu vergi usu ...
Vergi usul kanunu genel tebliği (Seri no:408)
Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda ...
Vergi usul kanunu genel tebliği (Seri no:407)
E-beyanname aracılık ve gönderme sözleşmesi bildirimi 15 Ağustos 2011 tarihine ertelenmiştir. ...
Vergi usul kanunu genel tebliği (Sıra No:405)
Bugünkü resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile elektronik beyanneme uygulamasında önemli değiş ...
Vergi usul kanunu genel tebliği (Sıra No:404)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçl ...
Vergi usul kanunu genel tebliği (Sıra no:403)
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler iç ...